CONDIȚII GENERALE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR POȘTALE

Business Courier oferă clientilor sai servicii de curierat intern, în următoarele condiții:

Business Courier in calitate de prestator acceptă doar expeditii etichetate si ambalate în mod corespunzător de către expeditor (beneficiar), conform bunului/produsului care face obiectul expedierii.

Acestea trebuie sa un înveliş exterior care nu va permite vizualizarea conţinutului expeditiei.

Datele de identificare ale destinatarului, persoana fizica sau juridica ( nume si prenume/nume societate, adresa completa si corecta de livrare care va include judet, localitate/oras, nume si numar strada, numar de telefon destinatar.Daca unul sau mai multe date necesare efectuarii livrarii lipsesc sau sunt incorecte, prestatorul nu isi va asuma raspunderea in cazul neefectuarii livrarii.

 

Prin predarea expeditiilor către curierul/personalul prestatorului, expeditorul este de acord cu termenii și condițiile Business Courier,  indiferent dacă semnează sau nu documentul AWB

Etichetarea, ambalarea corespunzatoare precum si corectitudinea datelor trecute pe documentul de transport cad in sarcina beneficiarului si este singurul raspunzator pentru acestea

Condiții de acceptare a trimiterilor poștale:                                         

Condiții de dimensiuni și greutate:

 • Dimensiunile și greutatile maxime acceptate pentru expeditiile poştale:
 • 210 mm X 297 mm (format A4) pentru plicuri, greutate maximă 500 g;
 • 40 cm x 40 cm x 40 cm. pentru colete, greutate maximă 40 kg

 

Condiții de ambalare 

Pentru a fi acceptatesi ridicate in vederea expedierii, trimiterile trebuie să îndeplineasca următoarele condiții de ambalare:

 • Vor trebui să fie sigilate de către expeditor într-un ambalaj opac, care să nu permită vizualizarea conținutului, sa fie adaptat greutății, formei și naturii conținutului, pentru a rezista manipularilor succesive pe durata transportului.
 • Sa respecte indicațiile de ambalare specificate in contractul de prestari servicii incheiat intre parti si publicat pe site-ul BusinessCourier.ro,

In cazul expeditiilor care contin produse considerate fragile, beneficiarul care obligatia sa le ambaleze corespunzator utilizand dupa caz: polistiren antisoc, plicuri antisoc, folie cu bule si sa mentioneze cel putin pe una din laturile coletului “FRAGIL” , astfel ca prestatorul sa poata acorda o atentie sporita expeditiilor din aceasta caregorie.

In cazul nerespectarii indicatiilor mai sus mentionate prestatorul nu isi va asuma raspunderea pentru eventualele pagube (totale sau partiale, pierdere sau deteriorare proprie sau a altor bunuri transportate) rezultate a unui ambalaj necorespunzator.

 

Expedierile prin curierat rapid sunt interzise in urmatoarele cazuri:

 • produse si bunuri care, prin tipul lor sau modul în care sunt ambalate, pot pricinui pagube persoanelor, mediului,autovehiculelor sau celorlalte bunuri transportate;
 • produse sau bunuri al caror transport este interzis de legislatia in vigoare:arme, muniții, droguri, material exploziv/toxic/inflamabil;
 • ambalaje ce prezinta inscripții care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, respectiv bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau în ambalaj transparent;
 • bunuri pentru care sunt stabilite condiții speciale de transport, : opere de artă, antichitati, aur, argint, pietre prețioase, produse perisabile, etc.
 • animale vii.

Business Courier poate furniza la cerere servicii de expediere cu valoare declarată, serviciu prin care o expeditie este asigurata împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o suma de 1% din valoarea declarata de către expeditor.

Valoarea maximă asigurata a unei expeditii este de 10.000 RON.

Serviciul “Confirmare de primire” consta in trimiterea in format digital (mail) expeditorului a dovezii  primirii expeditiei de catre destinatar.Trimiterea se face im maxim 3 zile lucratoare de la data si ora livrarii.

 

Predarea expeditiilor

Preluarea expedierilor se va face de la adresele indicate de BENEFICIAR, acesta va respecta orele de predare a corespondentei/ coletelor curierilor Prestatorului, fara a intarzia predarea cu mai mult de 10 min.

BENEFICIARUL are obligatia  sa anunte PRESTATORUL despre orice modificare privind schimbarea sediului, deschiderea sau schimbarea punctului de     preluare a expeditiilor in momentul realizarii ei

Livrarea poate efectua sâmbată dacă expeditorul a solicitat acest lucru, mențiune care va aparea specificată si pe documentul de transport (AWB) la rubrica observații ”Livrare Sambata”.

In momentul preluării, acestea se vor cântari, masura pentru a nu depasi greutatea sau dimensiunile maxim acceptate de catre Prestator.

Expeditiile pot fi deschise de catre destinatar inainte de a fi acceptate si achitata dupa caz contravaloarea rambursului doar daca expeditorul a solicitat si platit in avans serviciul “Deschidere la livrare”

Expeditiile nelivrate din orice motiv vor fi returnate expeditorului fara nici un cost suplimentar decat costul initial de preluare a expeditiei conform tarifelor din contractul semnat intre parti.

RASPUNDEREA  PARTILOR

In cazul distrugerii sau pierderii unei expeditii asigurate suplimentar , dupa ce  aceasta a fost predata PRESTATORULUI, acesta din urma se obliga la plata unei despagubiri la valoarea la care expeditia a fost asigurata (maxim 10.000 ron)

In cazul in care expeditia nu a fost asigurata suplimentar, raspunderea PRESTATORULUI este limitata la cea mai mica dintre urmatoarele sume:

 1. 100 ron;
 2. valoarea reala a pierderii sau distrugerii totale ori partiale suferita de expeditie.

Raspunderea prestatorului inceteaza in situatia in care functionareanecorespunzatoare a serviciilor de curierat se datoreaza nerespectarii de catre client a:

 • orei de predarea a corespondentei/ coletelor prin intarzierea cu mai mult de 30  min fata de ora stabilita;
 • ambalarii necorespunzatoare a trimiterilor;
 • sau precum si din orice alte situatii independente de vointa prestatorului(calamitati, conditii atmosferice ce fac imposibila livrarea la timp a expedierilor.