Business Courier cunoaște importanța datelor dumneavoastră și se angajează să protejeze securitatea si confidențialitatea lor. De aceea, pentru noi este important să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului BusinessCourier.ro cat si a aplicatiilor.

Conform cerințelor Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 al U.E. denumit în continuare “Regulament” pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Business Courier administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului și achiziționării serviciilor Business Courier.

Prin bifarea faptului că sunteți de acord cu Condițiile Generale și Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal sau, după caz, prin continuarea utilizării site-ului și serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici, sunteți de acord cu această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 1. Scopul colectarii si prelucrarii datelor cu caracter personal:

Business Courier colectează și prelucrează date cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

A. Administrarea, îmbunatatirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul BusinessCourier.ro si aplicatiilor Business Courier

B. Activități comerciale de vânzări servicii, si administrarea conturilor clienților.

 • Marketing, reclame,  publicitate, si alte activități de promovare a serviciilor Business Courier.
 • Activități de post-vânzări.
 • Imbunătățirea calității serviciului Call Center.
 • În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare.
 1. Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm:

Business Courier prelucreaza următoarele categorii de date cu caracter personal:

Pentru persoanele/societatile expeditoare

  • Pentru îmbunătățirea, administrarea și efectuarea serviciilor furnizate de site-ul  www.BusinessCourier.ro vor fi prelucrate
  • Numele, prenumele, adresa de domiciliu sau de resedinta, e-mail,, informații  privind la dispozitivul vizitatorului (IP-ul, locația acestuia, adresa,  informații în legătură cu intervalul orar precum și data la care a fost folosit site-ul si aplicatia Business Courier, alte informații care rezultă din folosirea aplicațiilor de tip Cookies; Pentru mai multe informații legate de Cookie-uri, vă rugăm consultați Politica de utilizare Cooki-uri afișată pe site.

Pentru persoanele/societatile destinatare

 • nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), telefon, e-mail, adrese de livrare.
 • Pentru activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite de Business Courier, îmbunătățirea calității serviciilor în cadrul serviciului Call Center:

Business Courier prelucrează date referitoare la: CNP, serie și număr CI, date bancare, doar pentru situațiile în care intervin înlocuiri de Servicii.

 • În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus in vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi, în acord cu dispozițiile legale.
  Datele dumneavoastra cu caracter personal beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi CNP-ul, serie și număr CI, vor fi colectate și prelucrate doar în condiții delimitorii și corespunzator cu dispozițiile legislative asigurand respectarea regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca Business Courier, să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus.
 1. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi dezvaluite doar:

– partenerilor contractuali ai Business Courier ( cazul companiilor cu care Business Courier se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare),

– furnizori de servicii  de plată / bancare sau alte servicii, inclusiv entități care asistă Business Courier  în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale.

Datele înregistrate de Business Courier nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor noastre. 

 1. Prin citirea prezenței Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de Regulament, respectiv: 
 • de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, articolul 13 și 14 din Regulament;
 • de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, articolul 15 din Regulament;
 • de rectificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal articolul 16 din Regulament;
 • de ștergere (“dreptul de a fi uitat”) a datelor personale, articolul 17 din Regulament;
 • de a obține restricționarea prelucrării, articolul 18 din Regulament;
 • la portabilitatea datelor, articolul 20 din Regulament;
 • de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile  legii-în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare, articolul 21 din Regulament;
 • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, inclusiv crearea de profiluri articolul 22 din Regulament;
 • de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere ANSPDCP , articolul 77 din Regulament;
 • de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie, articolele 78 – 79 din Regulament.

Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către BusinessCourier.ro

Puteți să cereti oricând și fără justificare,stopatea  prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, de către Business Courier fiind necesara doar trimiterea unui e-mail la adresa contact@businesscourier.ro  în acest sens. Astfel, solicitarea dumnevoastră va fi înaintată către departamentul specializat al Business Courier.

 1. Prevederi speciale legate de minori 

Business Courier nu urmărește prin activitatea sa de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor.

Business Courier nu realizează activități promoționale si marketing adresate persoanelor minore.

Minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicații pe site-ul sau canalele media Business courier, sau participarea la concursuri si campanii ale Business Courier, decât dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii.

Minorii, dupa implinirea vârstei de 14 ani pot achiziționa produse sau servicii de la Business Courier numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legislatiei in vigoare.

De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului, aplicațiilor sau altor dispozitive  garantează că este major, si este in deplinatatea tuturor capacitatilor.

Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza doar în condițiile legii.

 

 1. Durata prelucrării datelor 

Va fi determinată în conditiile art. 21 alin. 2 din Regulamentul   European nr. 679/2016. Excepție: Pentru datele  declarate în cadrul serviciului call center, durata prelucrării datelor este de 3 ani, ca regulă, sau până la exercitarea dreptului de opoziție. De asemenea, Business Courier poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare.

 

 1. Note:

Vă rugăm ca la fiecare utilizare a website-ului nostru sa verificati prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi la curent tot timpul noile  informați aparute!

Pentru inregistrarea eronată a datelor personale Business Courier nu își asumă nicio responsabilitate.

Vă semnalăm faptul ca niciun program de securizare a informațiilor nu este infailibil.